RSS   Русский   Հայերեն              
Kia-Optima
Эта модель помогла корейскому автоконцерну занять прочные позиции в классе D, в котором наблюдается жесткая конкуренция между европейскими, японскими и американскими производителями. Еще в 2000 году было представлено первое поколение, которое сразу завоевало признание на ведущих авторынках. Успех воодушевил конструкторов, было принято решение оставить Kia Optima в линейке концерна. Если вы хотите найти лучшие предложения о продаже Киа Оптима, воспользуйтесь для достижения цели обширным каталогом ...
Սիրիական ճգնաժամի առնչութեամբ անցնող երկու շաբաթները յագեցած էին նաեւ բազմապիսի դիւանագիտական ճամբորդութիւններով...
Արտակ Մաղալյանը պատմական գիտությունների թեկնածու է, 2007 թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն՝ «Արցախի մելիքությունները և մելիքական տները XVII–XIX դդ.» թեմայով: Աշխատում է ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտում որպես գիտաշխատող: Վերջին հինգ տարիների ընթացքում նաև ինստիտուտի Երիտասարդ գիտաշխատողների խորհրդի նախագահն է: