Андраник Озанян
RSS   Русский   Հայերեն              
Plaviks
Основное действующее вещество препарата — клопидогрел 75 мг. Это препарат против тромбоцитов или разжижитель крови. Плавикс купить — получить качественный антиагрегант. Интернет-аптека дает возможность приобрести быстро и удобно. Обычно он используется для предотвращения образования сгустков крови у людей, которые имеют:
Այս տարի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Երևանը հայտարարել է որպես համաշխարհային գրքի մայրաքաղաք` հիմք ընդունելով հայ տպագրության 500 ամյակը (1512-2012): Միաժամանակ, Գերմանահայոց Կենտրոնական Խորհուրդը (ԳԿԽ) 2012 թվականը հայտարարել է Գերմանիայում հայկական գրադարան-արխիվի հիմնադրման տարի: ՈՒստի, հայ համայնքներն ու կազմակերպությունները կկազմակերպեն բազմաթիվ միջոցառումներ` ի պատիվ հոբելյանական տարվան և ի նպաստ գրադարան-արխիվի հիմնադրման: Այս շարքից առաջին ծրագիրը մարտի 10-ին իրականացրեց Համբուրգի «Կիլիկիա» երիտասարդական ...